"zusammenstellen" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

zusammenstellenshromáždit

Beispieltexte mit "zusammenstellen"

Teilen oder Zusammenstellen von Packstücken,rozdělování nebo spojování nákladových kusů;
werkstückgebundene Vorrichtungen; Vorrichtungssätze zum Zusammenstellen von werkstückgebundenen VorrichtungenUpínací zařízení pro zvláštní použití; soupravy (sady) standardních upínacích zařízení a upevňovacích komponentů
Sammelprobe: Produktmenge, die durch Zusammenstellen und Mischen der Einzelproben aus einer bestimmten Partie gewonnen wird.Souhrnný vzorek: množství produktu získané kombinováním a mícháním dílčích vzorků odebraných z určité partie.
Jedes Register eines Mitgliedstaats muss die Tabelle der geprüften Emissionen aus folgenden Informationen zusammenstellen können:V každém rejstříku členského státu bude muset být možné tabulkově zpracovat následující informace, které budou tvořit tabulku ověřených emisí:
Werkstückhalter für Drehmaschinen (ohne werkstückgebundene Vorrichtungen und Vorrichtungssätze zum Zusammenstellen von werkstückgebundenen Vorrichtungen)Upínací zařízení pro soustruhy (kromě upínacích zařízení pro zvláštní použití, sad standardních upínacích zařízení a jejich částí)
Werkstückgebundene Vorrichtungen und Vorrichtungssätze zum Zusammenstellen von werkstückgebundenen Vorrichtungen für Werkzeugmaschinen und von Hand zu führende WerkzeugeUpínací zařízení pro zvláštní použití, sady standardních upínacích zařízení a jejich části pro stroje a ruční nářadí