"zusammenhängen" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

zusammenhängenzharmonizovat

Beispieltexte mit "zusammenhängen"

Hierunter fallen Transaktionen, die eng mit der Tätigkeit von Versicherungen und Pensionsfonds zusammenhängen.Zahrnují transakce, které jsou úzce spojeny s činností pojišťoven a penzijních fondů.
Ladekosten sowie Kosten für die Behandlung der eingeführten Waren, die mit ihrer Beförderung zusammenhängen.náklady na nakládku, vykládku a manipulaci spojené s dopravou dováženého zboží.
Unter dem Vorsitz des Alterspräsidenten sind lediglich Debatten über Fragen zulässig, die mit diesen Wahlen zusammenhängen.Za předsednictví věkově nejstaršího člena nesmí proběhnout rozprava o jiném předmětu než o těchto volbách.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Begriffsbestimmungen und damit zusammenhängende BestimmungenDefinice a související ustanovení
der damit zusammenhängende Haftpflicht-Versicherungsschutz undsouvisející míra odpovědnosti a
Nicht nur mit dem Beschaffungswesen zusammenhängende MaßnahmenOpatření, jež nejsou specifická pro zadávání zakázek
Qualifikationen und damit zusammenhängende Bescheinigungen von FlugbegleiternKvalifikace palubních průvodčích a související osvědčení
Gehälter, Vergütungen und mit den Gehältern zusammenhängende Vergütungen,základních platy, příspěvky a úhrady související s platy,
die Gehälter, Vergütungen und mit den Gehältern zusammenhängenden Zulagen,platů, příspěvků a úhrad souvisejících s platy,
D Beobachtungsentfernung, aus der die leuchtende Fläche zusammenhängend erscheintD vzdálenost pozorování, od které a za kterou se činná plocha jeví jako souvislá