"zunehmen" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

zunehmenpřibrat

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Gaspolster sind auszunehmen.Neměl by se zahrnovat pracovní polštář.
Folgende Anschlüsse sind vom Kunden vorzunehmenZákazník musí sám provést tato připojení
Betriebs- bzw. Schmierstoffe sind sofort mittels Bindemittel bzw. entsprechendem Granulat aufzunehmenProvozní látky resp. maziva je nutno ihned absorbovat a odstranit s pomocí vhodného pojiva resp. granulátu
Bestimmungen bezüglich des Rechts des Registerführers, Änderungen an den Internetseiten des Registers vorzunehmenUstanovení týkající se práva správce rejstříku provádět změny na webové stránce rejstříku.
Folgende Messungen sind vorzunehmen:Provádějí se tato měření:
H der vorzunehmenden Volatilitätsanpassung,H koeficient volatility, který má být použit;
Dabei sind folgende Anpassungen vorzunehmen:Přitom se použijí tyto úpravy:
keine zunehmende Verschlechterung des Sehvermögens;Neexistence postupující oční choroby.
Eine Sichtprüfung des Transportbands ist vorzunehmen.Dopravní pás je nutno prohlédnout.
Eine Funktionsprüfung der Rollenkette ist vorzunehmen.Jen nutno přezkoušet funkci válečkového řetězu.
Eine Funktionsprüfung des Flanschlagers ist vorzunehmen.Je nutno přezkoušet funkci přírubového ložiska.