"zufällig" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

zufällignahodile

Beispieltexte mit "zufällig"

Stockwerk: ein komplexes System von durch das Gefüge bestimmten oder zufällig ausgerichteten Adern.Žilník: komplexní soustava strukturálně uspořádaných nebo nepravidelně orientovaných žil.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Bei geschlossener Druckleitung, z.B. durch Verstopfung oder durch zufälliges Schließen eines Ventiles, kann der Druck, welchen die Pumpe erzeugt, ein vielfaches des zulässigen Druckes der Anlage erreichen.V uzavřeném výtlačném potrubí, např. v případě zanesení nebo náhodného zavření ventilu, může tlak vytvářený čerpadlem vystoupit až na několikanásobek povolené hodnoty tlaku v zařízení.