"zu" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

zuk

Beispieltexte mit "zu"

Spülkreis zuvýplach. obvod uzavřen
Zu Händen von:K rukám:
Zu bewerten ist,Posoudí se tyto prvky:
Zu liefernde Währung.Měna, která bude dodána.
Zu ersetzende WirkstoffeÚčinné látky, které se mají nahradit
zu bindende WertzollsätzeValorická cla, jež mají být vázána
Schwenkspanner fahren zuOtočný upínač se uzavře
Links zu DictindustryOdkazy ke stránkám Dictindustry
Angaben zu Ersatzteilen,informací o tom, které náhradní součásti se mohou vyměňovat,
Anmerkungen zu UmkehrwärmepumpenPoznámky k vratným tepelným čerpadlům
Mindestabstände zu Gefahrenstelleminimální vzdálenosti od nebezpečného místa
Ausschließlich zu Vorjahrespreisen.Pouze v cenách předchozího roku.
Zu diesen Indikatoren zählen:Mezi tyto ukazatele patří:
Zu Abschnitt XVI gehören nicht:Do této třídy nepatří:
Zu geringer Luftstrom --- LuftkühlungPříliš malý tok vzduchu --- vzduchové chlazení
Zu Jahresbeginn verbleibende AnsprücheBilance práv na začátku roku
Zu Position 8607 gehören insbesondere:Do čísla 8607 patří, inter alia:
Zu veröffentlichende angebotene KapazitätNabídka kapacity má být zveřejněna
Zu erreichende endgültige StichprobengrößenPožadovaný konečný rozsah výběrových souborů
Gruppe auf / zuOtevřít / Zavřít skupinu
Freigabe für Schublade ZuPovolení zavření zásuvky
Endschalter Schieber ist ZuKoncový spínač - smýkadlo je zavř
Belastung des Steuerkontaktes zuZatížení řídicího kontaktu k
Schütz Magnetventil Schieber ZuStykač - magnetický ventil smýkadlo zavř
Derartige Änderungen führen zuTakové změny budou mít za následek:
Verfügbare toxikologische Angaben zuDostupné toxikologické údaje ohledně:
Drehzahl ist zu großotáčky jsou příliš vysoké
Fördermenge ist zu großdopravované množství je příliš velké
Fördermenge ist zu kleindopravované množství je příliš malé
Begriffe zu WL hinzufügenPřidat pojmy do seznamu WL
Drehzahlgradient ist zu kleingradient otáček je příliš nízký
Hochdruckdichtprüfung Druck zu hochkontrola těsnosti při vys. tlaku / tlak je příliš vysoký
Sicherheitshinweise zu bestimmten Betriebsphasenbezpečnostní pokyny v určitých provozních fázích