"welk" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

welkuvadlý

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

sie sind durch Austrocknung übermäßig gewelkt;je nadměrně scvrklá v důsledku dehydratace,
Koks und Schwelkoks, aus Steinkohle, Braunkohle oder Torf, auch agglomeriert; RetortenkohleKoks a polokoks z černého uhlí, hnědého uhlí nebo rašeliny, též aglomerovaný; retortové uhlí
Mäßig schwer zu silierendes Futter: 1,5-3,0 % lösliche Kohlenhydrate in Grünfutter (z. B. Rispengras, Schwingel oder angewelkte Luzerne).Krmiva, která lze silážovat s mírnými obtížemi: 1,5–3,0 % rozpustných uhlohydrátů v čerstvém materiálu. (např. lipnice, kostřava nebo zavadlá vojtěška).