"wachsend" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

wachsendrostoucí

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Er ist schnellwachsend (bis zu 30 cm pro Tag) und rechtswindend.Jde o rychle rostoucí (až 30 cm za den) a pravotočivou rostlinu.
Fähigkeit zur Übernahme der aus der Mitgliedschaft erwachsenden VerpflichtungenSchopnost přijmout závazky vyplývající z členství
Inangriffnahme des Problems der wachsenden Rückstände bei der Mehrwertsteuererstattung.Zaměřit se na problém zvyšující se úrovně neproplacených vratek DPH.
Institute multiplizieren die aus den eigenen Betriebskosten erwachsenden Verbindlichkeiten mit 0 %.Instituce vynásobí závazky vyplývající z vlastních provozních výdajů instituce koeficientem ve výši 0 %.
der Arbeitgeber seinen aus dem Arbeitsvertrag erwachsenden Verpflichtungen nicht nachgekommen ist; oderzaměstnavatel nesplnil své povinnosti vyplývající z pracovní smlouvy nebo
Nichteinhaltung der aus dem Kreditvertrag erwachsenden Verpflichtungen: Konsequenzen für den KreditnehmerNedodržení závazků vyplývajících z úvěru: důsledky pro dlužníka
Nichteinhaltung der aus dem Kreditvertrag erwachsenden Verpflichtungen: Konsequenzen für den Kreditnehmer“Nedodržení závazků vyplývajících z úvěru: důsledky pro dlužníka“