"vermutlich" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

vermutlichpravděpodobně

Beispieltexte mit "vermutlich"

Vermutlich falsche Struktur verwendet.Pravděpodobně použita chybná struktura.
H351 Kann vermutlich Krebs erzeugenH351 Podezření na vyvolání rakoviny
Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigenPodezření na poškození plodu v těle matky
H341 Kann vermutlich genetische Defekte verursachenH341 Podezření na vyvolání genetického poškození
H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigenH361d Podezření na poškození plodu v těle matky
H361f Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigenH361f Podezření na poškození reprodukční schopnosti
Staatsangehörigkeit: vermutlich ägyptischer Staatsangehöriger.Státní příslušnost: pravděpodobně je egyptským státním příslušníkem.
in dem anderen Mitgliedstaat eine Zuwiderhandlung oder ein Verstoß gegen die Verbrauchsteuervorschriften begangen wurde oder vermutlich begangen wurde,v jiném členském státě došlo k nesrovnalosti nebo porušení právních předpisů o spotřební dani, nebo pokud existuje podezření, že k nim došlo;

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Vermutlicher Risikograd für Fischereifahrzeuge gemäß Artikel 5 Absatz 2Úroveň odhadovaného rizika u rybářských plavidel v souladu s čl. 5 odst. 2
Geboren: Mitte der 40er Jahre (vermutlich 1947);datum narození: v polovině 40. let 20. století (pravděpodobně v roce 1947);