"verlieren" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

verlierenprodělat

Beispieltexte mit "verlieren"

vZTA- oder vUA-Entscheidungen können nicht rückwirkend ihre Geltung verlieren.Rozhodnutí o ZISZ nebo rozhodnutí o ZIPZ nemohou pozbýt platnosti se zpětným účinkem.
Zugangshindernisse können bei innovativen, von stetigem technischen Fortschritt gekennzeichneten Märkten an Bedeutung verlieren.Vstupní překážky se mohou stát méně závažnými na inovačních trzích vyznačujících se nepřetržitým technologickým pokrokem.
B97 Ein Mutterunternehmen kann in zwei oder mehr Vereinbarungen (Geschäftsvorfällen) die Beherrschung eines Tochterunternehmens verlieren.B97 Mateřský podnik mohl pozbýt ovládání dceřiného podniku v důsledku jednoho nebo více ujednání (transakcí).
Die mit diesen Lizenzen und Bescheinigungen einhergehenden Verpflichtungen müssen erfüllt werden, um die geleistete Sicherheit nicht zu verlieren.Závazky vzniklé v souvislosti s těmito licencemi a osvědčeními musí být dodrženy, jinak propadne složená jistota.
Im letztgenannten Fall ist die zu erwartende Wettbewerbsverzerrung sicherlich größer, weil die Wettbewerber des Beihilfeempfängers an Wettbewerbsfähigkeit verlieren.Posledně uvedený případ pravděpodobně naruší hospodářskou soutěž významněji, jelikož se sníží schopnost konkurentů příjemce podpory soutěžit.
Deshalb verlieren einige von ihnen die bei der Beantragung der Einfuhrrechte geleistete Sicherheit.V důsledku této skutečnosti tak někteří zpracovatelé přicházejí o jistotu složenou při podání žádosti o dovozní práva.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Sollte das Sägeblatt nach einer längeren Arbeitszeit seine Schnittfreudigkeit verlieren, können Sie das Blatt mit einigen Schnitten in Kalksandstein oder ähnlichem Material ”nachschärfen”.Pokud by se u pilového kotouče po delší době používání zhoršily jeho vlastnosti při řezání, lze ho „přibrousit“ několika řezy do vápenatého pískovce nebo podobného materiálu.