"schick" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

schickšik

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

BeschickungZakládání
BeschickungszoneZakládací zóna
Verhandlungsgeschickvyjednávací schopnosti
abschickenodesílat
geschicktšikovný
Schicken Sie die Bestätigungsmail erneut ab.Znovu odeslat potvrzovací zprávu e-mailem.
Eindrückkurve zum Drucker schickenOdeslání křivky vtlačovacího procesu do tiskárny
falscher Parameter wurde zurückgeschicktchybný parametr byl vrácen zpět
falscher Parameter wurde zurückgeschicktPotvrzení nesprávného parametru
Falsche Fehlernummer wurde zurückgeschicktPotvrzení nesprávného čísla chyby
Falsche Auftragsnummer wurde zurückgeschicktPotvrzení nesprávného čísla zakázky
Belastungsphasen und hydraulische BeschickungFáze zatížení a hydraulický přívod
Beschicken, Befüllen, Einbringen der Rohstoffepodávání, plnění, vnášení surovin