"südlich" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
südlichjižní

Beispieltexte mit "südlich"

Südlich von 68° N zu fangen.Má být odloveno jižně od 68° s. š.
Südlich des Seuchenschutz-Sperrgürtels von Palgrave Point im Westen bis Gam im Ostenjižně od bezpečnostní linie, která se rozkládá od Palgrave Point na západě po Gam na východě
südlich bis zu einem Punkt auf 118° 15′ Länge und 49° Breite auf der Grenzlinie Kanada/USAJižně k průsečíku 118° 15′ zeměpisné délky a 49° zeměpisné šířky na hranici Kanady a Spojených států
Norway FIR südlich 61°30′‘ “.Norway FIR jižně od 61°30′“ “
Norwegische Gewässer südlich von 62° NVody Norska jižně od 62° s. š.
Gebiet WCPFC-Übereinkommensbereich südlich von 20° SOblast Oblast úmluvy WCPFC jižně od 20° j. š.
Punkt südlich von Texel, westlich bis zur Grenze Niederlande/DeutschlandJižní bod Texelu, západním směrem až po nizozemsko-německou hranici
Schwarzer Heilbutt in NAFO-Untergebiet 1 — südlich von 68° nördlicher BreitePlatýs černý v podoblasti NAFO 1 – jižně od 68° severní šířky
Besondere Bedingung: Bis zu 2,39 % dieser Menge dürfen im Atlantik südlich von 5° N gefangen werden (SWO/*AS05N).Zvláštní podmínka: až 2,39 % této hodnoty může být odloveno v Atlantském oceánu, jižně od 5 s. š. (SWO/*AS05N).
EU-Fischereifahrzeuge dürfen Weißen Thun (Thunnus alalunga) im WCPFC-Übereinkommensbereich südlich von 20° südlicher Breite nicht gezielt befischen.“Plavidla EU neprovádějí cílený odlov jihotichomořského tuňáka křídlatého (Thunnus alalunga) v části oblasti úmluvy WCPFC jižně od 20° j. š.“

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

südliches Afrikajižní Afrika
südliches TransdanubienJižní Zadunají
Südlicher Roter Thunfisch (Thunnus maccoyii)Tuňák australský (Thunnus maccoyii)
Entwicklungsgemeinschaft des Südlichen AfrikaRozvojové společenství jižní Afriky
PCI Batteriespeichersysteme im südlichen MittelitalienPSZ – akumulátorové systémy v jižní a střední Itálii
Gemeinsamer Markt für das östliche und südliche AfrikaSpolečný trh východní a jižní Afriky
Vorrangiger Korridor ‚Südlicher Gaskorridor‘ (‚SGC‘)Prioritní koridor – jižní koridor pro přepravu plynu („SGC“)
Zone 1 erstreckt sich über die zentralen und südlichen Landesteile.Zóna 1 zahrnuje většinu centrální a jižní části země.
PCI Anschluss des südlichen Teils des tschechischen Fernleitungsnetzes an Oberkappel (AT)PSZ – spojení jižní části českého přenosového systému v bodě Oberkappel (AT)
Blauer Wittling (Micromesistius poutassou) und Südlicher Wittling (Micromesistius australis)Treska modravá (Micromesistius poutassou) a treska jižní (Micromesistius australis)


Übersetzungsbüro seit 2003
ISO 9001 zertifiziertes QM-System
Übersetzungsbüro seit 2003
ISO 9001 zertifiziertes QM-System