"reisen" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
reisencestovat

Beispieltexte mit "reisen"

Dies schließt Transitpassagiere ein, die durch die USA reisen.Toto zahrnuje i osoby projíždějící USA.
Gesundheitsausgaben sind die Gesamtausgaben von Personen, die aus medizinischen Gründen reisen.Výdaje na zdravotní pobyty jsou vymezeny jako celkové výdaje osob cestujících z léčebných důvodů.
Dies gilt auch bei Reisen mit dem Pkw.Stejné pravidlo se použije u stěhování automobilem.
Bei Reisen anfallende VerwaltungskostenSprávní výdaje vzniklé při cestování

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

abreisenodcestovat
anreisenpřicestovat
kreisenkolovat
Reisendecestovatelka
Wahl in Einmandatswahlkreisenhlasování o každém kandidátovi zvlášť
Nationaleinkommen zu MarktpreisenNárodní důchod (v tržních cenách)
Bruttoinlandsprodukt zu MarktpreisenHrubý domácí produkt v tržních cenách
Gesamtaufkommen zu HerstellungspreisenDodávky celkem v základních cenách
Bruttowertschöpfung zu HerstellungspreisenHrubá přidaná hodnota v základních cenách
Berechnung der GroßkreisentfernungVýpočet vzdušné vzdálenosti
Ausschließlich zu Vorjahrespreisen.Pouze v cenách předchozího roku.
Mio. EUR zu jeweiligen PreisenV milionech EUR v běžných cenách
Aufkommen insgesamt zu Anschaffungs-preisenDodávky celkem v kupních cenách
Verwendung insgesamt zu AnschaffungspreisenCelkové užití v kupních cenách
Verwendung insgesamt zu HerstellungspreisenCelkové užití v základních cenách
Letzte Verwendung nach Verwendungsarten zu AnschaffungspreisenCelkové konečné užití podle typů v kupních cenách
Letzte Verwendung nach Verwendungsarten zu HerstellungspreisenKonečné užití podle typů v základních cenách
Vorleistungen der Produktionsbereiche nach Gütergruppen zu HerstellungspreisenMezispotřeba v základních cenách (produkt x produkt)
Arbeitnehmerentgelt (zu jeweiligen Preisen)Náhrady zaměstnancům (v běžných cenách)
tragbare Musikinstrumente von Reisenden.“pro přenosné hudební nástroje cestujících.“
Diese Preise entsprachen den Weltmarktpreisen.Tyto ceny odrážejí úroveň cen na mezinárodních trzích.
Bruttoanlageinvestitionen (zu jeweiligen Preisen)Tvorba hrubého fixního kapitálu (v běžných cenách)
Aufkommen zu Herstellungspreisen nach GütergruppenDodávky v základních cenách podle produktů
Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen (jeweilige Preise)Hrubá přidaná hodnota v základních cenách (v běžných cenách)
Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen nach WirtschaftsbereichenHrubá přidaná hodnota v základních cenách podle odvětví