"reich" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

reichbohatý

Beispieltexte mit "reich"

Kohlenwasserstoffe, C5-11, reich an Nichtaromaten, Reformieren, leichte FraktionUhlovodíky, C5-11, bohaté na nearomáty, reformingová lehká frakce;

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

FrankreichFrancie
ÖsterreichRakousko
Fehlerbereichokruh chyb
Versorgungsbereichprostor se zdroji a přívody
ÜberfließbereichÚsek skladování nadbytečných zásob
Login erfolgreich!Přihlášení úspěšné!
Zoombereich verändernupravování měřítka zobrazení
Erfolgreich gespeichert.Úspěšné uloženo.
Messbereich Zulaufmengenregelungrozsah měření regulace přívod. množství
Messbereich Rücklaufdruckregelungrozsah měření regulace tlaku zpět. toku
Amtshilfe im ZollbereichSprávní pomoc v celních záležitostech
das Vereinigte KönigreichSpojené království
Abtrennung zum Prüfbereichoddělení od zkušebního prostoru
Artikel 121 AnwendungsbereichČlánek 121 Oblast působnosti grantů
Definition und AnwendungsbereichDefinice a oblast působnosti
Raildruck min. erreichtminimum tlaku sběrného vedení dosaženo
Zulaufdruck min. erreichtminimum přívod. tlaku dosaženo
Streubereich der Messeinrichtungrozptyl měřicího zařízení
Einwirkbereich des Laserstrahlesrozsah působnosti laserového paprsku
den Instandsetzungsbereich absichernprostor údržby zajistěte proti vstupu nepovolaných osob
Reichweite' größer/gleich 25 Nautische Meilen unds 'akčním dosahem' 25 námořních mil nebo více; a
Reicht der Raum für die Beschreibung aller Gegenstände nicht aus, so hat der Antragsteller die erforderlichen Zusatzblätter beizufügen.Není-li pro popis všech předmětů dostatek místa, musí žadatel připojit potřebný počet dalších stran.
Variable nicht in Bereichproměnná mimo rozsah
säubern Sie den ArbeitsbereichUkliďte pracovní oblast.
Politik im audiovisuellen Bereichaudiovizuální politika
Externe Leistungen im SprachbereichExterní jazykové služby
Datenverarbeitung im privaten Bereichhome computing
Verbindungsplatte; Abtrennung zum PrüfbereichSpojovací deska; oddělení od zkušebního prostoru
Volumenstrommesswert größer als AnzeigebereichNaměřená hodnota objemového průtoku je větší než displej
Warten bis Drehzahl erreichtčekejte, dokud nebude dosaženo otáček
ÜLG des Vereinigten KönigreichsBritské zámořské země a území
Arbeitsbereich Bediener im BetriebPracovní oblast obsluhy za provozu
Regionen des Vereinigten Königreichsregiony Spojeného království
Schiebetuer [Pruefbereich - Bedienerseite]Posuvné dveře [zkušební oblast - strana obsluhy]
Normaler Betriebstemperaturbereich (K): …Běžné rozmezí provozní teploty (K): …
Arbeitsbereich Einrichtpersonal bzw. WartungspersonalPracovní oblast personálu seřizování resp. personálu údržby