"regulär" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
regulärregulární

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Der Schaft weist ein reguläres Teilgewinde auf.Na dříku je částečný závit pravidelného tvaru.
Integration von Stresstests in die reguläre externe Bankenaufsicht undzačlenění zátěžových testů do pravidelného vnějšího bankovního dohledu a
Gedenkmünzen weisen die gleiche Randprägung auf wie reguläre Münzen.Vlys hrany pamětních mincí je shodný s vlysem hrany běžných mincí.
Die Teilzeitbeschäftigung darf nicht weniger als die Hälfte der regulären Arbeitszeit betragen.Částečný pracovní úvazek nesmí být kratší než polovina běžné pracovní doby.
Für regulären Maschinenstopp in positionierter Stellung, d. h. mit Rücksicht auf die Stellung einzelner Module.K regulérnímu zastavení stroje v určité poloze tzn. s ohledem na momentální polohu jednotlivých modulů.
Eine solche Reform würde auch dazu beitragen, nicht angemeldete Erwerbstätigkeit in reguläre Beschäftigung zu überführen.Tato reforma by také pomohla přeměnit nenahlášenou práci na regulérní zaměstnání.
ein Unternehmen die Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses eines Arbeitnehmers vor dem regulären Renteneintrittszeitpunkt beschlossen hat; oderrozhodnutí účetní jednotky ukončit se zaměstnancem pracovní poměr před dnem řádného odchodu do penze, nebo