"prüfen" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
prüfenověřit

Beispieltexte mit "prüfen"

prüfen Druckabfallkontrola poklesu tlaku
Axialspiel prüfenkontrola axiální vůle
Drucksensoren prüfenkontrola tlakových senzorů
Funktionsablauf prüfenkontrola funkčnosti
Spannungsfreiheit prüfenhlavní vypínač zablokujte a zajistěte jej proti zapnutí
Weiterschaltbedingung prüfenzkontrolujte podmínku přepínání
auf Verschleiß prüfenkontrola opotřebení
auf Verschleiß prüfenzkontrolujte opotřebení
Prüfen WT für Stationkontrola WT pro stanoviště
Prüfen Sie täglich alleDenně zkontrolujte všechna
Prüfen ob Lesekette BereitKontrola připravenosti čtecího sledu kroků
Prüfen ob Typdaten freigegebenKontrola uvolnění typových dat
Prüfen Sie die Geräteanschlüsse.Zkontrolujte přípojky přístroje.
Prüfen alle Parameter initialisiertincializována kontrola všech parametrů
Prüfen alle Parameter initialisiertKontrola všech parametrů je inicializována
Code an Schachtel prüfen.Zkontrolujte kód na krabici.
Warnleuchten auf Funktion prüfenkontrola funkčnosti výstražných světel
Hauptschalter auf Funktion prüfenkontrola funkčnosti hlavního vypínače
Hauptschalter auf Funktion prüfenKontrola funkčnosti hlavního vypínače
Kontrollampen auf Funktion prüfenKontrola funkcí kontrolních žárovek
Kontrolllampen auf Funktion prüfenkontrola funkčnosti kontrolek
Feuerlöschanlage auf Funktion prüfenzkontrolujte funkci hasicího zařízení
Robotergreifer prüfen und reinigenKontrola a čištění chapadla robotu
Zuführen und Prüfen der Laufrollenpřísunu a montáži oběžných kol
Startbedingungen prüfen / herstellenKontrola / Splnění podmínek spuštění
Werkstückträger prüfen und reinigenKontrola a čištění nosiče obrobků
Werkstückaufnahme prüfen und reinigenKontrola a čištění otvoru pro uložení obrobku
Auf Verschleiß prüfen – ggf. austauschenZkontrolujte míru opotřebení - díly případně vyměňte
Druckluftnetz prüfen und für Druckluftsorgen.Zkontrolujte rozvod stlačeného vzduchu a zajistěte jeho přívod.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

überprüfenzkontrolujte
Manometer prüfenkontrola tlakoměru
Kabelverbindung prüfenzkontrolovat kabelové propojení
Oszilloskopsignal prüfenkontrola signálu osciloskopu
Funktionsablauf überprüfenzkontrolujte funkčnost
Sicherheitseinrichtungen überprüfenzkontrolujte bezpečnostní zařízení
Gestell Prüfen-Spülenstojan pro kontrolu a výplach
Druckluftversorgung überprüfen.zkontrolujte zásobování stlačeným vzduchem.
Startbedingungen prüfen/herstellenkontrola / splnění podmínek spuštění
überprüfen der Teilenummerkontrola čísla dílu
prüfen ob WT Nummer korrektkontrola správnosti čísla WT
prüfen ob letzter Schritt Spülen warKontrola zda poslední krok byl výplach
Prüfen ob die Waage eingeschaltet ist.Zkontrolujte, zda je váha zapnutá.
Prüfen ob Pumpe wiederholt geprüft wirdKontrola opakované kontroly čerpadla
Prüfen und Montieren der Verschlussschraubekontrole a montáži závěrného šroubu
Prüfen ob alle Schutztüren geschlossen sindZkontrolujte, zda jsou všechny ochranné dveře zavřené
Prüfen ob alle Startbedingungen erfüllt sind.Zkontrolujte, zda jsou splněny všechny podmínky spuštění.
Kontrolllampen auf Funktion prüfenKontrola funkčnosti kontrolek
Filterreinigung und Ventil überprüfenZkontrolujte čištění filtru a ventil
Beschädigungen am Gehäuse überprüfenZkontrolujte případná poškození tělesa
Filterdichtung und Filterhalterung überprüfenZkontrolujte těsnění a držák filtru
Laserleistung mit Leistungsmesskopf überprüfenVýkon laseru zkontrolujte měřicí hlavou laseru
Laserschutzbleche auf Vorhandensein überprüfenZkontrolujte, zda jsou namontovány plechy laserové ochrany
Elektrische Ausrüstungen regelmäßig überprüfenElektrická zařízení pravidelně kontrolujte
Dichtungen überprüfen und ersetzenZkontrolujte a vyměňte těsnění
Leistungsaufnahme des Motors prüfen.Zkontrolujte příkon motoru.
Überprüfen Sie die KabelanschlüsseZkontrolujte kabelové přípojky
Füllstand im Vorlagetank überprüfen.Zkontrolujte hladinu v předlohové nádrži.
Zylinder überprüfen, ggf. austauschenVálec zkontrolujte a případně ho vyměňte
Funktionstüchtigkeit der Bauteile überprüfen.Kontrola funkčnosti jednotlivých součástek.
Tägliches Überprüfen des SicherheitslichtvorhangesDenně zkontrolujte bezpečnostní světelný závěs