"prüfen" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
prüfenověřit

Beispieltexte mit "prüfen"

prüfen Druckabfallkontrola poklesu tlaku
Manometer prüfenkontrola tlakoměru
Axialspiel prüfenkontrola axiální vůle
Drucksensoren prüfenkontrola tlakových senzorů
Funktionsablauf prüfenkontrola funkčnosti
Kabelverbindung prüfenzkontrolovat kabelové propojení
auf Verschleiß prüfenkontrola opotřebení
Prüfen WT für Stationkontrola WT pro stanoviště
Prüfen Sie täglich alleDenně zkontrolujte všechna
Prüfen ob Lesekette BereitKontrola připravenosti čtecího sledu kroků
prüfen ob WT Nummer korrektkontrola správnosti čísla WT
Prüfen ob Typdaten freigegebenKontrola uvolnění typových dat
Prüfen Sie die Geräteanschlüsse.Zkontrolujte přípojky přístroje.
Prüfen alle Parameter initialisiertKontrola všech parametrů je inicializována
Code an Schachtel prüfen.Zkontrolujte kód na krabici.
Spannung und Verschleiß prüfenKontrola napětí a opotřebení
NotAusTaster auf Funktion prüfenKontrola funkčnosti tlačítka nouzového zastavení
Warnleuchten auf Funktion prüfenKontrola funkčnosti výstražných světel
Warnleuchten auf Funktion prüfenkontrola funkčnosti výstražných světel
Meldeleuchten auf Funktion prüfenKontrola funkce signálních kontrolek
Kontrollampen auf Funktion prüfenKontrola funkcí kontrolních žárovek
Robotergreifer prüfen und reinigenKontrola a čištění chapadla robotu
Zuführen und Prüfen der Laufrollenpřísunu a montáži oběžných kol
Startbedingungen prüfen / herstellenKontrola / Splnění podmínek spuštění
Werkstückträger prüfen und reinigenKontrola a čištění nosiče obrobků
Werkstückaufnahme prüfen und reinigenKontrola a čištění otvoru pro uložení obrobku
Ihren Asylantrag hier nicht zu prüfen undneposuzovat Vaši žádosti o azyl v naší zemi a
Auf Verschleiß prüfen – ggf. austauschenZkontrolujte míru opotřebení - díly případně vyměňte

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

überprüfenzkontrolujte
Ventil überprüfenzkontrolujte ventil
Gestell Prüfen-Spülenstojan pro kontrolu a výplach
Druckluftversorgung überprüfen.zkontrolujte zásobování stlačeným vzduchem.
Startbedingungen prüfen/herstellenkontrola / splnění podmínek spuštění
überprüfen der Teilenummerkontrola čísla dílu
Hauptschalter auf Funktion prüfenKontrola funkčnosti hlavního vypínače
Weitere zu prüfende Faktoren:Další faktory, které je nutno zohlednit:
Ziel der zu prüfenden MaßnahmenCíl posuzovaných opatření
Funktion Not-Halt täglich prüfen.Funkci nouzového zastavení denně zkontrolujte.
Die Kompression ist zu überprüfen.Zkontroluje se komprese.
Dichtungen überprüfen und ersetzenZkontrolujte a vyměňte těsnění