"präsent" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

präsentpřítomný

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Repräsentativpreisreprezentativní cena
repräsentierenreprezentovat
repräsentativer Kursreprezentativní kurs
repräsentative Demokratiezastupitelská demokracie
repräsentativer Marktpreisreprezentativní tržní cena
Präsentation der ProbePODMÍNKY ZKOUŠEK
Präsentation des Unionslogos an dem Standort jeder Verwaltungsbehörde;za vyvěšení symbolu Unie v sídle každého řídicího orgánu;
Repräsentative Erträge und LiefermengenReprezentativní výnosy a dodávaná množství
eine repräsentative Probe der Population;reprezentativní vzorek populace;
Repräsentativer Preis je 100 kg EigengewichtVýše reprezentativních cen na 100 kg netto příslušného produktu
Repräsentative Stichproben der technischen Dokumentationreprezentativních vzorků technické dokumentace
Repräsentative Position der EnvironmentalMonitoringFacility.Reprezentativní umístění EnvironmentalMonitoringFacility.
Dienstreise- und Repräsentationskosten, Ausgaben für KonferenzenNáklady na služební cesty, konference a reprezentaci
Unterstützungsausgaben (Repräsentationskosten, Ausbildungsmaßnahmen, Sitzungen),podpůrných výdajů (výdaje na reprezentaci, školení, zasedání),