"politisch" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
politischpolitický

Beispieltexte mit "politisch"

Verantwortlich für die Durchsetzung der politisch motivierten Ordnungs- und Haftstrafen gegen Vertreter der Zivilgesellschaft.Odpovídá za ukládání politicky motivovaných správních a trestních sankcí představitelům občanské společnosti.
Ferner wird sie Sondierungsforschung betreiben und selektiv Kompetenzen in neu entstehenden, politisch relevanten Gebieten aufbauen.Bude také provádět předběžný výzkum a bude selektivně budovat kompetence v nově vznikajících oblastech souvisejících s politikami.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

außenpolitischzahraničněpolitický
politische Krisepolitická krize
politisches Verhaltenpolitické chování
politische Zusammenarbeitpolitická spolupráce
politische Diskriminierungpolitická diskriminace
politischer Kompetenzstreitkompetenční spor
verkehrspolitische Regelungpřepravní předpisy
umweltpolitische Zusammenarbeitspolupráce v oblasti životního prostředí
handelspolitische Zusammenarbeitobchodní spolupráce
währungspolitische Zusammenarbeitměnová spolupráce
währungspolitischer Interventionsmechanismusmechanismus směnných kurzů
Europäische Politische UnionEvropská politická unie
Unterstützung politischer ReformenPodpora reformy politiky
Europäische Politische ZusammenarbeitEvropská politická spolupráce
Länderübergreifende politische ZusammenarbeitNadnárodní politická spolupráce
Politische Aufsicht und BerichterstattungPolitický dohled a podávání zpráv
Politische Aufsicht und operative LeitungPolitický dohled a operační řízení
Politisches und Sicherheitspolitisches KomiteePolitický a bezpečnostní výbor
politische Optionen, einschließlich der damit verbundenen Risiken;možné varianty postupů, včetně rizik s nimi souvisejících;
politische Analysen: zur Untersuchung bereichsübergreifender politischer Optionen;analýzy politik – s cílem umožnit meziodvětvové zkoumání možností pro politické rozhodování;
politischer Dialog mit den relevanten europäischen Beteiligten und strukturierter Dialog mit jungen Menschen;politického dialogu s příslušnými evropskými zúčastněnými subjekty, včetně strukturovaného dialogu s mladými lidmi;
Änderung des politischen Systemszměna politického režimu
Beurlaubung wegen politischer Betätigungpolitické prázdniny
Trennung von der geldpolitischen FunktionOddělení od funkce měnové politiky
Besondere Unterstützung und politische MaßnahmenZvláštní podpora a činnost v oblasti politiky
Für Adressrisiken aus geldpolitischen OperationenNa rizika protistran nebo úvěrové riziko vyplývající z operací měnové politiky
Deckungsquote für das politische (Länder-) RisikoProcento krytí politického rizika (země)
Europäischer Fonds für währungspolitische ZusammenarbeitEvropský fond pro měnovou spolupráci


Übersetzungsbüro seit 2003
ISO 9001 zertifiziertes QM-System
Übersetzungsbüro seit 2003
ISO 9001 zertifiziertes QM-System