"ordentlich" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

ordentlichpořádný

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

ordentliche Gerichtsbarkeitobecný soud
Ordentliches Gesetzgebungsverfahrenřádný legislativní postup
außerordentlicher Haushaltsplanmimořádný rozpočet
außerordentliche oder unregelmäßige Erträge,mimořádné a nepravidelné výnosy;
gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren [2],v souladu s řádným legislativním postupem [2],
gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren [3],v souladu s řádným legislativním postupem [3],
Zucker — außerordentliche und industrielle EinfuhrCukr výjimečného a průmyslového dovozu
Außerordentliche Hilfsmaßnahmen und InterimsprogrammeMimořádná opatření pomoci a programy prozatímní reakce
Interimsprogramme bauen auf außerordentlichen Hilfsmaßnahmen auf.Programy prozatímní reakce navazují na mimořádná opatření pomoci.
außerordentliche Hilfsmaßnahmen und Interimsprogramme gemäß Artikel 7;mimořádných opatření pomoci a programů prozatímní reakce uvedených v článku 7;