"oral" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

oralorální

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

litorallitorální
unmoralischnemravný
politische Moralpolitická morálka
wirtschaftliche Moralpodnikatelská etika
sektorale Beihilfepodpora sektorové ekonomiky
sektorales Abkommenodvětvová dohoda
Das agropastorale SystemZemědělsko-pastýřský systém
Gemisch B3010 PerfluoralkoxyalkanSměs B3010 perfluoralkoxyalkan
Nur zur oralen AnwendungPouze pro perorální použití.
Akute orale Toxizität bei Vögelnxicita u ptáků
Akute orale Toxizität bei SäugetierenAkutní orální toxicita u savců
Beihilfe gemäß dem multisektoralen RahmenPodpora spadající do víceodvětvového rámce
Anzeige „Voralarm" oder „Alarm" leuchtetSvítí indikace „Předběžný alarm“ nebo „Alarm“
Anzeige „Voralarm“ zum Leuchten bringen.Rozsvícení indikace „Předběžný alarm“.
Überlauf, Voralarm, Nachfüllalarm, TrockenlaufPřetečení, předběžný alarm, alarm doplňování, chod nasucho