"männlich" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

männlichmužský

Beispieltexte mit "männlich"

Rinder von zwei Jahren und älter, männlichSamci skotu, nejméně 2 roky staří
Rinder unter einem Jahr, männlich und weiblichSkot, mladší než jeden rok, samci a samice

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Männliche Tiere: während der ReproduktionsaktivitätSamci: během období reprodukční aktivity.
Männliche Rinder von einem Jahr bis unter zwei JahrenBýci, jeden rok a starší, ale mladší než dva roky
Zur Mast bestimmte männliche JungrinderMladí býčci na výkrm
von ausgewachsenen männlichen Rindern [11]z dospělého skotu samčího pohlaví [10]
Einfuhrzollbefreiung für männliche JungrinderOsvobození od dovozního cla pro mladé býčky
Für männliche Tiere: während der ReproduktionsaktivitätPro samce: během období reprodukční aktivity
Person oder eine Gruppe von Personen männlichen Geschlechts.Osoba nebo skupina osob mužského rodu.
Extensivierungsprämie für männliche Rinder und für MutterküheExtenzifikační prémie na býky a krávy bez tržní produkce mléka
B. Mitgliedstaaten, die Preise für männliche Jährlingsrinder meldenB. Členské státy ohlašující ceny zástavových býčků ve stáří od 12 měsíců do 24 měsíců věku: