"locker" auf Tschechisch


lockeruvolněný


Beispieltexte mit "locker"

Stecker an Ventilen, Steckkarten usw. LockerUvolněné konektory ventilů, zásuvné karty atd.
Stecker an Näherungsschalter, Ventile, Steckkarten lockerUvolněné konektory přibližovacích spínačů, ventily, zásuvné karty
Näherungsschalter locker in der Halterung.Uvolněný přibližovací spínač v držáku.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Lockerung der Struktur der Löhne im öffentlichen Dienst.Provádět mzdové uvolnění v platové struktuře veřejné služby.
Lockerung von Einschränkungen der Beschlagnahme von Sicherheiten.zmírnění omezení pro zabavování kolaterálu.
Lockergestein von bekanntermaßen natürlichem (vom Menschen nicht beeinflusstem) Ursprung.Nezpevněný materiál, o němž je známo, že je přírodního, tedy nikoli člověkem vytvořeného původu.
Zulässig sind Flächen mit dichter und lockerer Bebauung.To umožňuje vysokou i nízkou hustotu využití území.
Sicherheitssensor gelockert oder nicht in richtiger PositionBezpečnostní snímač je uvolněný nebo není ve správné poloze.
Übersetzung von Anlagenbau-Dokumentationen durch unsere Fachexperten in eine Vielzahl von Dateiformaten.
Maschinen- und Anlagenbau Dokumentation Übersetzung

Zahnriemen mit dem Spannelement entsprechend spannen oder lockern.Ozubený řemen napněte nebo povolte podle potřeby pomocí napínacího prvku.
Kalkhaltige, lockere, tonig-lehmige Böden mit Rot- und Ockertönen.Vápencové měkké jílovité a hlinité půdy červené nebo okrové barvy.
Diese Fehler resultieren aus Verklemmungen oder gelockerten oder defekten Sensoren.Tyto chyby jsou výsledkem vzpříčení nebo povolených či vadných snímačů.
einschließlich gelockerter OBD-Schwellenwerte und eines gelockerten Betriebsleistungskoeffizienten (IUPR);zahrnuje i méně přísné mezní hodnoty OBD a méně přísné údaje o výkonu v provozu (IUPR);
Bei außergewöhnlichen und unvorhersehbaren Umständen können die Kontrollen an den Landgrenzen gelockert werden.Kontroly na pozemních hranicích mohou být v důsledku výjimečných nebo nepředvídaných okolností uvolněny.