"leiten" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

leitenřídit

Beispieltexte mit "leiten"

Vorreiter und Vorbilder sind wichtig, um den Übergangsprozess zu einer Wirtschaft und Gesellschaft mit niedrigem CO2-Ausstoß zu leiten.Při řízení procesu přechodu na nízkouhlíková hospodářství a společnosti jsou důležití průkopníci a osoby, které jdou příkladem.
Diese Generaldirektoren leiten geeignete Schritte ein, um Abhilfe zu schaffen.Tito generální ředitelé přijmou vhodná opatření k nápravě situace.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

begleitenddoprovodný
Gleitensmyk
leitender Verwaltungsangestellterřídící pracovník
gleitende Arbeitszeitpružná pracovní doba
Vorschubbewegung über Handgriff einleiten.Pohyb posuvu zajistěte pomocí rukojeti.
Ausgleiten, Stolpern oder Fall von PersonenUklouznutí, zakopnutí nebo pád osob
Der einleitende Satz erhält folgende Fassung:úvodní věta se nahrazuje tímto:
Anzahl der Messungen für gleitenden MittelwertPočet měření ke zjištění klouzavé střední hodnoty
Der einleitende Satzteil erhält folgende Fassung:Návětí se nahrazuje tímto:
Ergreifen oder Einleiten geeigneter Durchsetzungsmaßnahmen.případně přijímání nebo iniciování vynucovacích opatření.
Die Kommission macht gegebenenfalls begleitende Vorschläge.Komise případně přednese další návrhy.