"lateinisch" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

lateinischlatinský

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Die Bestände sind in den einzelnen Gebieten in der alphabetischen Reihenfolge der lateinischen Bezeichnungen aufgeführt.V rámci každé oblasti jsou populace ryb vyjmenovány v abecedním pořadí podle latinského názvu druhů.
Nachstehend für die Zwecke dieser Verordnung eine Vergleichstabelle der lateinischen und der gebräuchlichen Bezeichnungen:Pro účely tohoto nařízení je níže uvedena srovnávací tabulka latinských a obecných názvů:
Die nachstehende Vergleichsliste der gebräuchlichen und der lateinischen Bezeichnungen dient ausschließlich der Information:Tato srovnávací tabulka obecných a latinských názvů je uvedena výlučně pro vysvětlující účely:
Zu Regelungszwecken dienen nur die lateinischen Bezeichnungen; deutsche Bezeichnungen sind zum besseren Verständnis angegeben.Pro účely právní úpravy je druh určen pouze latinským názvem; běžné názvy jsou uvedeny pouze pro usnadnění odkazu.
Die Fischbestände sind für jedes Gebiet in der alphabetischen Reihenfolge der lateinischen Bezeichnungen der Arten aufgeführt.Populace ryb jsou vyjmenovány v abecedním pořadí podle latinského názvu druhů.
Art, zumindest in lateinischen Buchstaben die Angabe der botanischen Bezeichnung (gegebenenfalls abgekürzt und ohne Namen der Autoren);druh uvedený latinkou alespoň pod svým botanickým názvem, případně zkráceně a bez jmen autorů;
Für die Zwecke dieser Verordnung gilt nachstehende Vergleichstabelle der lateinischen Bezeichnungen und der gebräuchlichen Bezeichnungen.Pro účely tohoto nařízení se použije tato srovnávací tabulka latinských a obecných názvů: