"kennzeichnen" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
kennzeichnenprohlásit

Beispieltexte mit "kennzeichnen"

Alle Musterbauarten sind ausreichend zu kennzeichnen.Každý typový návrh musí být odpovídajícím způsobem označen.
Danach sind die Überzieher in eine Tüte oder ein Gefäß zu geben und zu kennzeichnen.Vloží se do sáčku nebo nádoby a označí se.
Wird das Konzept der Stoffgruppe angewandt, so sind die Stoffe auf dieser Grundlage einzustufen und zu kennzeichnen.Použije-li se koncepce skupin, látky se klasifikují a označují na tomto základě.
Damit bei dem späteren Montieren die Ventiloberteile eindeutig den Gehäusen zugeordnet werden können, sollten Sie diese z.B. mit einem Filzschreiber kennzeichnen.Odmontované horní díly je dobré si označit např. fixem, aby se daly v budoucnu při opětovné montáži jednoznačně přiřadit správným krytům.
Jedes Bau- oder Ausrüstungsteil ist dauerhaft und deutlich lesbar zu kennzeichnen mitKaždá letadlová část nebo zařízení musí být označeny trvale a čitelně:
Die Daten reichen aus, um den Stoff einzustufen, zu kennzeichnen und/oder sein Risiko zu bewerten;údaje jsou přiměřené pro účely klasifikace, označování a posouzení rizik;
Die Ergebnisse reichen aus, um den Stoff einzustufen, zu kennzeichnen und/oder sein Risiko zu bewerten;být přiměřené pro účely klasifikace, označování a posouzení rizik;

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Ebenfalls kennzeichnend: das spezielle WissenDalší vlastnost: zvláštní výrobní postup
Eine kennzeichnende Hauptfunktion ist nicht feststellbar.Žádná z těchto funkcí není hlavní funkcí tohoto přístroje.
Diese Muster sind zu kennzeichnen, so dass eine korrekte Identifizierung ermöglicht wird.Tyto příklady musí být označeny tak, aby byla zajištěna jejich správná identifikace.
Gemäß Anmerkung 3 zu Abschnitt XVI ist das Gerät nach der das Ganze kennzeichnenden Hauptfunktion einzureihen.Na základě poznámky 3 k této třídě je třeba jej zařadit jako přístroj, který vykonává hlavní funkci.
Für jede stufenlos einstellbare Einstellvorrichtung ist eine ausreichende Zahl kennzeichnender Stellungen zu bestimmen.Pro každý seřizovací prvek s plynulou regulací se stanoví dostatečný počet charakteristických poloh.


Übersetzungsbüro seit 2003
ISO 9001 zertifiziertes QM-System
Übersetzungsbüro seit 2003
ISO 9001 zertifiziertes QM-System