"in Bearbeitung" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
in Bearbeitungve zpracování

Beispieltexte mit "in Bearbeitung"

Pumpe bereits in Bearbeitungčerpadlo je již v obráběcí fázi
Teil in Bearbeitungdíl ve zpracování, v obrábění
Pumpe bereits in BearbeitungČerpadlo je již ve zpracování
Scanner Dialog (Pumpe in Bearbeitung)Dialog. okno skeneru (zprac. čerpadla)
Es liegt kein Antwort-Telegramm zur Bearbeitung vor.Neexistuje žádný odpovědní telegram ke zpracování.
Es ist keine auftragsreine Bearbeitung der Aktion vorgesehen.Nepočítá se se zpracováním akce příkaz po příkazu.
Gewindebohrwerkzeuge für die MetallbearbeitungNástroje na řezání vnitřních závitů do kovů
Gewindeschneidwerkzeuge für die MetallbearbeitungNástroje na řezání vnějších závitů do kovů
Herstellung von Werkzeugmaschinen für die MetallbearbeitungVýroba kovoobráběcích strojů