"in Anhang I aufgeführten Stoffen," auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
in Anhang I aufgeführten Stoffen,látek uvedených v příloze I;

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Alle in Anhang I aufgeführten GefahrstoffeVeškeré nebezpečné materiály uvedené v příloze I
Einfuhr von in Anhang II aufgeführten Gütern:Dovoz zboží uvedeného v příloze II:
die in Anhang VI aufgeführten Standardfaktoren und stöchiometrischen Faktoren;standardní a stechiometrické faktory uvedené v příloze VI;
Bestätigung, dass alle in Anhang VII aufgeführten Kriterien erfüllt sindPotvrzení, že byla splněna všechna kritéria uvedená v příloze VII
Bestätigung, dass alle in Anhang VIII aufgeführten Kriterien erfüllt sindPotvrzení, že byla splněna kritéria uvedená v příloze VIII
die in Anhang II dieser Verordnung aufgeführten Personen werden hinzugefügt.Osoby uvedené v příloze II tohoto nařízení se doplňují na seznam fyzických osob.
Die Zusammenfassung enthält die in Anhang XXII aufgeführten zentralen Angaben.t položky hlavních údajů stanovené v příloze XXII.
Jedem in Anhang IX aufgeführten Vorgang wird eine Transaktionskennung zugeteilt.Každému postupu podle přílohy IX bude přidělen identifikační kód transakce.
Nur die in Anhang II aufgeführten Kosten kommen für einen Beitrag in Frage.Pro příspěvek jsou způsobilé pouze náklady uvedené v příloze II.


Übersetzungsbüro seit 2003
ISO 9001 zertifiziertes QM-System
Übersetzungsbüro seit 2003
ISO 9001 zertifiziertes QM-System