"immer beachten" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
immer beachtenvždy mějte na paměti

Beispieltexte mit "immer beachten"

Immer auch allgemein gültige gesetzliche und verbindliche Regelungen zur Unfallverhütung und zum Umweltschutz beachten und anweisen!Vždy také respektujte všeobecně platné zákonné a ostatní závazné úpravy prevence nehod a ochrany životního prostředí a poukazujte na ně!
Immer die Sicherheitsbestimmungen und Gefahrenhinweise beachten!Vždy respektujte bezpečnostní předpisy a informace o nebezpečích!
Daher immer Wartungsanleitung des Herstellers einsehen und beachten!Proto se vždy podívejte do návodu k údržbě od výrobce a řiďte se zde uvedenými pokyny!
Immer die eingestellte Kontaktfolge des eingebauten Kontaktwasserzählers beachten!Vždy dodržte nastavený sled kontaktů instalovaného kontaktního vodoměru!
Bei Arbeiten an elektrischen/elektronischen Einrichtungen immer die 5 Sicherheitsregeln beachtenU všech prací na elektrických/elektronických zařízeních vždy respektujte 5 bezpečnostních pravidel
Die Einprägung des Drehmoment-Zusatzsollwertes muß dabei immer in Richtung des Hebens erfolgen (Vorzeichen beachten!).Požadovaná hodnota přídavného točivého momentu se proto musí vždy vztahovat ke zdvihovému pohybu (pozor na znaménko!).
Da die Anlage verschiedene Arten von Medium mischt, bitte immer unbedingt beachten ob die einzelnen Medien zueinander verträglich sind!Protože zařízení směšuje různé druhy médií, vždy pečlivě věnujte pozornost tomu, zda jsou jednotlivá média vzájemně slučitelná!


Übersetzungsbüro seit 2003
ISO 9001 zertifiziertes QM-System
Übersetzungsbüro seit 2003
ISO 9001 zertifiziertes QM-System