"im externen Unionsversandverfahren," auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
im externen Unionsversandverfahren,v režimu vnějšího tranzitu Unie;

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Bei Einführung der Kabel auf der Rückseite Leitungen (Netzleitung, Primärleitungen, Leitungen zu externen Signalmitteln usw.) durch die Kabeleinführung in der Zentralenrückwand einführen.Při zavedení kabelu na zadní straně přiveďte vodiče (síťové vedení, primární vedení, vedení k externím signalizačním zařízením atd.) kabelovými přívody v zadní stěně centrály.
Beim Einsatz eines weiteren, externen Temperatursensors (optional) in der Nähe des Prüflings wird der angezeigte Volumenstrom auf die Temperatur des externen Sensors bezogen.Při použití dalšího, externího teplotního snímače (doplňku) v blízkosti zkoušeného dílu se indikovaná velikost objemového průtoku vztahuje na teplotu takového externího snímače.
Warenbeförderung durch das Gebiet eines nicht zum Zollgebiet der Union gehörenden Landes im externen UnionsversandverfahrenZboží přepravované v režimu vnějšího tranzitu Unie přes území země nebo území mimo celní území Unie
Diese technischen Mittel sind vom IMI getrennt und ermöglichen externen Akteuren keinen Zugriff auf das IMI.Všechny tyto technické prostředky musí být odděleny od systému IMI a nesmějí vnějším subjektům umožňovat přístup do systému IMI.