"im Strang mit Kreuzhaspelung;" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
im Strang mit Kreuzhaspelung;v křížem navinutých přadenech nebo přadénkách nebo

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

im Fall einer Leasingstruktur Abtretung und/oder ein erstrangiges Sicherungsrecht in Zusammenhang mit den Leasingzahlungen.V případě leasingové struktury převod a/nebo přednostní zástavní nárok v souvislosti s platbami leasingu.
in Kugeln, Knäueln oder im Strang, mit einem Gewicht von mehr als 125 g bis 500 gV klubkách, přadenech nebo přadénkách, o hmotnosti převyšující 125 g, avšak nepřesahující 500 g