"im Fall der Ausfuhr in Drittländer" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
im Fall der Ausfuhr in Drittländerv případech, kdy je zvíře vyvezeno do třetí země:

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

im Rahmen der traditionellen Ausfuhr von den Kanarischen Inseln in Drittländer ausgeführt werden odervyvezeny v rámci tradičního vývozu nebo regionálního obchodu z Kanárských ostrovů do třetích zemí, nebo