"hydraulisch" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
hydraulischhydraulické procesy

Beispieltexte mit "hydraulisch"

Drehachse wird hydraulisch geklemmt.Rotační osa se hydraulicky zpevní.
Instrumente, Apparate und Geräte zum Regeln, hydraulisch oder pneumatischAutomatické regulační nebo kontrolní přístroje a nástroje, hydraulické nebo pneumatické
Elektrisch, pneumatisch oder hydraulisch betriebene Anlagenteile können auch nach dem Stillsetzen der Maschine / Anlage unter Druck und Energie stehen und zu unerwarteten Maschinenbewegungen führen.Elektricky, pneumaticky nebo hydraulicky poháněné části zařízení mohou být i po vypnutí stroje/zařízení pod tlakem a s energií a mohou způsobit neočekávané pohyby stroje.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

hydraulische Maschinehydraulické stroje
Hydraulische Pressen zum Bearbeiten von MetallenLisy pro obrábění kovů, hydraulické
Hydraulische oder mechanische Hochhalteeinrichtung muss vorhanden seinHydraulická nebo mechanická zařízení k udržení ve výšce musí být instalována
Hydraulische Hubwinden zum Heben von Kraftfahrzeugen (ohne solche für Kraftfahrzeugwerkstätten)Hydraulické zdviháky a zdvihací zařízení na zdvihání vozidel (kromě používaných v garážích)
hydraulischer Pumpenwirkungsgrad (%) bei korrigiertem Laufraddurchmesser [xx,x] oder alternativ die Angabe [–,-];Hydraulická účinnost čerpadla (%) s upraveným oběžným kolem [xx,x], nebo případně označení [–.-].
Hydraulische, mechanische, optronische oder elektromechanische Flugsteuerungssysteme einschließlich "fly-by-wire"-Systemen;hydraulické, mechanické, elektro-optické nebo elektro-mechanické systémy řízení letu (včetně systémů s přenosem elektrických impulsů po vodičích (fly-by-wire));
hydraulische Flüssigkeiten, die als Hauptbestandteil eine der folgenden Verbindungen oder einen der folgenden Stoffe enthalten:hydraulické kapaliny obsahující jako hlavní přísady některé z dále uvedených sloučenin nebo materiálů:
Sicherheit – Hydraulische PressenBezpečnost – Hydraulické lisy
Belastungsphasen und hydraulische BeschickungFáze zatížení a hydraulický přívod
Pneumatische, hydraulische Anschlüsse undicht.Netěsné pneumatické či hydraulické přípojky.
Art (mechanisch, hydraulisch, elektrisch usw.):Typ (mechanický, hydraulický, elektrický apod.):
Automatische hydraulische oder pneumatische ReglerHydraulické nebo pneumatické automatické regulační nebo kontrolní přístroje a zařízení
Art (mechanisch, hydraulisch, elektrisch usw.): …Druh (mechanický, hydraulický, elektrický atd.): …
Anschlussdaten für hydraulische und elektrische SystemeÚdaje k připojení hydraulických a elektrických systémů