"hundertprozentig" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
hundertprozentigstoprocentně

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Eine hundertprozentige Sicherheit gibt es allerdings nicht.Stoprocentní jistota však neexistuje.
Die Norsk FilmStudio AS wurde als hundertprozentige Tochter der Filmparken AS weitergeführt.Norsk FilmStudio AS pokračovala jako dceřiná společnost ve 100% vlastnictví společnosti Filmparken AS.
Die Norsk FilmStudio AS, die 1989 gegründet wurde, war ihrerseits ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der Norsk Film AS.Norsk FilmStudio AS, která byla založena v roce 1989, byla dceřinou společností ve stoprocentním vlastnictví společnosti Norsk Film AS.
Remer Maroc SARL, der kooperierende Ausführer, wurde 2001 als hundertprozentige Tochtergesellschaft des italienischen Unternehmens Remer Italia Srl gegründet.Společnost Remer Maroc SARL (dále jen „spolupracující vývozce“) byla založena v roce 2001 jako 100 % dceřiná společnost italské společnosti Remer Italia Srl.