"humanitäre Hilfe" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
humanitäre Hilfehumanitární pomoc

Beispieltexte mit "humanitäre Hilfe"

Vorbereitende Maßnahme — Europäisches Freiwilligenkorps für humanitäre HilfePřípravná akce – Evropský dobrovolnický sbor humanitární pomoci
Artikel 214 Absatz 6 (Initiativen zur Förderung der Koordinierung im Bereich der humanitären Hilfe).ustanovení čl. 214 odst. 6 (podněty na podporu koordinace akcí humanitární pomoci).
im Rahmen der humanitären Hilfe, bei Katastrophenschutzeinsätzen oder bei Hilfen in Krisensituationen im Sinne von Absatz 2;pro účely operací humanitární pomoci a civilní ochrany nebo pomoci pro řešení krizí ve smyslu odstavce 2;
Studien und Fortbildungen, die in einem Zusammenhang mit der Verwirklichung der Zielsetzungen im Bereich der humanitären Hilfe stehen;studie a odborné vzdělávání související s dosažením cílů v oblasti politiky humanitární pomoci,