"hilfreich" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
hilfreichužitečný

Beispieltexte mit "hilfreich"

Hilfreich zur Störungsbeseitigung sind die mitgelieferten Anleitungen von Fremdfabrikaten.Při odstraňování poruch je dobré řídit se i přiloženými návody k součástem stroje pocházejícím od jiných výrobců.
Zum Verständnis der Gefährdung ist ein Vergleich mit sichtbarem Licht hilfreich.K lepšímu porozumění ohrožení může pomoci srovnání s viditelným světlem.
Dies ist hilfreich bei der erstmaligen Inbetriebnahme des Gerätes.To Vám pomůže při prvotním uvádění přístroje do provozu.
Dies kann bei der Suche nach einer Störungsursache hilfreich sein.Tuto možnost oceníte například při hledání příčiny případné poruchy.
alle sonstigen relevanten verfügbaren Informationen, die zur Ermittlung des Rechtsinhabers hilfreich sein könnten.jakékoli další relevantní dostupné informace, jež by mohly pomoci určit nositele práv.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Diese Unterscheidung ist für die Bewertung hilfreich, ob Hafenbehörden, Eigentümer oder Betreiber wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben.Toto rozlišování poskytuje užitečné vodítko při posuzování toho, zda přístavní orgány, vlastníci nebo provozovatelé vykonávají hospodářskou činnost.