"heutzutage" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
heutzutagenyní

Beispieltexte mit "heutzutage"

Heutzutage wird diese Tätigkeit jedoch häufiger ausgelagert und einer Schiffsmanagementgesellschaft übertragen.V současnosti je však v některých případech zajišťována externě společnostmi třetích osob spravujícími lodě.
Dieses Fachwissen kommt heutzutage bei der Herstellung des „Fourme d’Ambert“ zum Einsatz.V dnešní době je pro výrobu sýru „Fourme d’Ambert“ nezbytné toto specifické know-how nadále využívat.
Die Landwirte sind heutzutage infolge des Klimawandels und der größeren Preisvolatilität wachsenden Wirtschafts- und Umweltrisiken ausgesetzt.Zemědělci jsou v současnosti vystaveni rostoucím hospodářským a environmentálním rizikům v důsledku změny klimatu a vyššího kolísání cen.