"herstellen" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
herstellenprodukovat

Beispieltexte mit "herstellen"

Grundstellung herstellenvytvoření základní polohy
Betriebsbereitschaft herstellenuvedení do provozní pohotovosti
Versorgungsanschlüsse herstellenvytvoření napájecích přípojek
Herstellen der Energie- und VersorgungsanschlüsseVytvoření energetických a jiných přívodních přípojek
Herstellen von Fundamenten einschließlich Pfahlgründung,výstavba základů včetně pilotování,
Herstellen aus Vormaterialien jeder HS-Position, ausgenommen aus Vormaterialien der Position der Ware.Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě materiálů stejného čísla jako produkt.
Herstellen aus Vormaterialien jeder HS-Position, ausgenommen aus Vormaterialien der Position der Ware und der Position 8541.Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě materiálů stejného čísla jako produkt a čísla 8541.
Pneumatikversorgung 10 bar herstellenZajistěte zásobování stlačeným vzduchem, 10 bar
Startbedingungen prüfen / herstellenKontrola / Splnění podmínek spuštění
Mit Hilfe einstellbaren Füße festen Stand herstellenStroj pevně ustavte pomocí stavitelných podstavců
Kick-Impuls (Startimpuls) von der Druckgiessmaschine herstellenNechte vygenerovat iniciační (spouštěcí) impuls stroje na tlakové lití.
Mischer, die Futtermittel für Wiederkäuer und Nichtwiederkäuer herstellenMíchárny, které vyrábějí pro přežvýkavce i nepřežvýkavce
Die GFS wird zwecks Koordinierung Verbindungen mit sonstigen einschlägigen Einzelzielen von Horizont 2020 herstellen.Společné výzkumné středisko vytvoří vazby za účelem koordinace s příslušnými dalšími specifickými cíli programu Horizont 2020.
zum Herstellen von ElektrodenPro výrobu elektrod
zum Herstellen von Stärke [12]K výrobě škrobu [12]
zum Herstellen von Elektrolytkondensatoren [1]na výrobu elektrolytických kondenzátorů [1]
Faltenbälge zum Herstellen von Gelenkbussen [1]Skládací manžety pro výrobů kloubových autobusů [1]
zum Herstellen von wiederaufladbaren Batterien [1]pro výrobu nabíjecích baterií [1]
zum Herstellen von pharmazeutischen Erzeugnissen [7]K výrobě farmaceutických výrobků [7]
Verbindungsteile zum Herstellen von Hubschrauberheckrotorwellen [1]Spojovací díly pro použití při výrobě hřídelí ocasního rotoru vrtulníku [1]

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Startbedingungen prüfen/herstellenkontrola / splnění podmínek spuštění
Funktionsgruppe: Stoffe, die einem Futtermittel Farbe geben oder die Farbe in einem Futtermittel wiederherstellenFunkční skupina: barviva, látky, které dávají nebo navracejí krmivům barvu
Sicherstellen dass Druckluft vorhanden istZajistěte přívod stlačeného vzduchu
Der Betreiber muss weiter sicherstellen, dassProvozovatel se musí dále ujistit o těchto bodech
Sicherstellen, dass Rastbolzen eingerastet istPřesvědčte se, že západkový čep zaskočil
Sicherstellen, dass die Presse energielos ist.Zajistěte, aby byl lis odpojen od energií.
Geeignete Belüftung sicherstellen - TischgehäuseZajistěte vhodné větrání - stolní schránka
Der Betreiber muss insbesondere sicherstellen, dassProvozovatel se musí hlavně ujistit, že
Maschinenherstellendes Unternehmen (Hersteller / Inverkehrbringer)Podnik vyrábějící stroj (výrobce / distributor)