"herein" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
hereindovnitř

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Hereinnahme von Einlagen zum Zweck der Liquiditätsabsorption aufgrund von FeinsteuerungsoperationenInkaso za účelem absorpce likvidity na základě operací jemného dolaďování
Ein- oder Ausgabeeinheiten, auch wenn sie in einem gemeinsamen Gehäuse Speichereinheiten enthaltenVstupní nebo výstupní jednotky pro počítače, mohou též obsahovat pod společným krytem paměťové jednotky
Andere Ein- oder Ausgabeeinheiten, auch wenn sie in einem gemeinsamen Gehäuse Speichereinheiten enthaltenOstatní vstupní nebo výstupní jednotky pro počítače, též obsahující pod společným krytem paměťové jednotky
Hierdurch wird sichergestellt, dass der Haushalt der Europäischen Union stets von vorneherein ausgeglichen ist.Zdroj vycházející z hrubého národního důchodu tedy zajišťuje, aby rozpočet byl vždy ex ante vyrovnaný.
Auch wenn ein Risiko von vornherein beschränkt ist, sollte eine Einstufung als Konzession nicht ausgeschlossen sein.Skutečnost, že je riziko od samého počátku omezeno, by neměla bránit tomu, aby byla smlouva považována za koncesi.
Geschlossene Lagerbereiche, deren Ladeeinheiten das Lager nicht verlassen, sind demnach von vorneherein immer stark belegt.Uzavřené skladové úseky, jejichž nakládací jednotky sklad neopouštějí, jsou tedy od počátku vždy poměrně hodně obsazeny.
Sammlung von Statistiken, Forschungsergebnissen und anderen Informationen über Verbraucherverhalten, Verbrauchereinstellungen und Untersuchungsergebnisse.shromažďování statistických údajů, výsledků výzkumů a dalších informací týkajících se chování spotřebitelů, jejich postojů a důsledků pro ně.