"herauf" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
heraufnahoru

Beispieltexte mit "herauf"

Die Institute skalieren die Volatilitätsanpassungen gemäß Artikel 226 herauf.Instituce zvýší koeficienty volatility podle článku 226.
Regler rammt den Sollwert herauf (nach parametrierter Anstiegsrate)regulátor upravuje požadovanou hodnotu nahoru (podle parametrizovaného gradientu)

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Heraufskalierung von Volatilitätsanpassungen bei der umfassenden Methode zur Berücksichtigung finanzieller SicherheitenZvyšování koeficientů volatility pro účely komplexní metody finančního kolaterálu
Bei Fahrzeugen der Klasse N3G (Geländefahrzeuge) [11] kann die größte Höhe auf 1500 mm heraufgesetzt werden.U vozidel kategorie N3G (terénní vozidla) [11] může být maximální výška zvýšena až na 1500 mm.
wird der Beihilfebetrag heraufgesetzt, so muss auch der erforderliche Ausgleich höher sein als ursprünglich festgelegt;v případě zvýšení podpory musí být náležitá kompenzační opatření obsáhlejší než ta původně uložená;
Bei einer Aktualisierung wird der Beitragssatz um höchstens einen Prozentpunkt gegenüber dem Beitragssatz des Vorjahres herauf- oder herabgesetzt.Aktualizací se výše příspěvku změní nejvýše o jeden procentní bod nad nebo pod platnou sazbu za předcházející rok.