"hart" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
hartperný

Beispieltexte mit "hart"

So sind keramische Tischartikel für Restaurants oder Verpflegungseinrichtungen besonders hart und robust.Obzvláště pevné a odolné je například i keramické stolní nádobí a náčiní pro restaurace nebo služby společného stravování.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Charterungnájem lodi
Hartkäsetvrdý sýr
Hartweizenpšenice tvrdá
gleichartigpodobný
Hartleibigkeitneústupnost
harte Energieenergie z pevných paliv
europäische Chartaevropská charta
internationale Chartamezinárodní charta
Europäische Sozialchartaevropská sociální charta
Europäische Energiechartaevropská energetická charta
Hartes Kernkapital (CET1)Kmenový kapitál tier 1
Hartweizen hoher QualitätPšenice tvrdá, vysoké jakosti
Charta der MenschenrechteCharta lidských práv
Getreide (außer Hartweizen)Obiloviny (vyjma pšenice tvrdé)
Klassifikation von Vieharten.Klasifikace druhů hospodářských zvířat.
für hartnäckige Verschmutzungenna nesnadno odstranitelné nečistoty
Reinigungsleistung – Hartboden:Čisticí účinek na tvrdé podlaze:
Hartweizen, nicht zur AussaatPšenice tvrdá, jiná než osivo
Hartweizen des KN-Codes 10011900;pšenice tvrdé kódu KN 10011900;
Hartes Kernkapital (CET1): Instrumente und RücklagenKmenový kapitál tier 1: nástroje a rezervy
harter, gelber bis schwach bernsteinfarbener FeststoffTvrdá, žlutá až bledě jantarově zbarvená pevná látka
Hartes Kernkapital (CET1) vor regulatorischen AnpassungenKmenový kapitál tier 1 před normativními úpravami
hartes, gelblich-braunes, undurchsichtiges bis durchscheinendes WachsTvrdý, nažloutle hnědý, matný až průsvitný vosk
Hartkautschuk (einschließlich Abfällen, Staub und Bruch) und Waren aus HartkautschukTvrdá pryž (např. ebonit), v jakékoliv formě, včetně odpadů a úlomků, výrobky z tvrdé pryže
halbfettem Hartkäse < 2středně tučného tvrdého sýra < 2
Gilt für alle Fischarten.Platí pro všechny druhy ryb.
Charta der Vereinten Nationencharta Spojených národů
Alle Fischarten außer SalmonidenVšechny druhy ryb jiné než lososovité
Außer Fischarten ohne Marktwert.Kromě druhů ryb nemajících žádnou obchodní hodnotu.
Außer Fischarten ohne Marktwert.“Kromě druhů ryb nemajících žádnou obchodní hodnotu.“
Grundrechtscharta der Europäischen UnionCharta základních lidských práv Evropské unie