"harmonisierte Normen" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
harmonisierte Normenharmonizované normy

Beispieltexte mit "harmonisierte Normen"

angewandte harmonisierte Normenaplikované harmonizované normy
Formelle Einwände gegen harmonisierte NormenFormální námitky proti harmonizovaným normám
Folgende harmonisierte Normen wurden angewandtAplikované harmonizované normy
Folgende harmonisierte Normen sind angewandtByly použity tyto harmonizující normy
Entscheidungen über formelle Einwände gegen harmonisierte Normen nach Artikel 11 Absatz 1 getroffen werden;přijme rozhodnutí o formálních námitkách proti harmonizovaným normám, jak je uvedeno v čl. 11 odst. 1;
gegebenenfalls die Fundstellen der angewandten harmonisierten Normen;popřípadě odkazy na použité harmonizované normy;
auf Mängel der in Artikel 6 genannten harmonisierten Normen.nedostatky v harmonizovaných normách podle článku 6.
auf eine fehlerhafte Anwendung der in Artikel 6 genannten harmonisierten Normen;nesprávným použitím harmonizovaných norem podle článku 6;
der notwendigen Arbeiten zur harmonisierten Anwendung der internationalen Normen in der Union,provádění prací potřebných pro jednotnou aplikaci mezinárodních norem v oblasti informačních technologií na území Unie,