"handwerkliche Fischerei" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
handwerkliche Fischereitradiční rybolov

Beispieltexte mit "handwerkliche Fischerei"

Sonstige Fahrzeuge der handwerklichen Fischereibude stanoveno
Sonstige Fahrzeuge der handwerklichen Fischerei [3]Jiná plavidla provozující drobný rybolov [3]
Bei PO: Marine Aquakultur, Süßwasser-Aquakultur. Küstenfischerei einschließlich handwerklicher Fischerei, Hochseefischerei und Fischerei über große Entfernungen, Sonstiges (bitte erläutern)Pro PO: mořská akvakultura, sladkovodní akvakultura; pobřežní rybolov včetně drobného rybolovu; rybolov na volném moři a rybolov ve vzdálených vodách; jiná oblast (upřesněte)