"haltbar" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
haltbarodolný

Beispieltexte mit "haltbar"

Haltbar gemachter echter Bonito (Katsuwonus pelamis) [1]Konzervovaný tuňák pruhovaný (Katsuwonus pelamis) [1]
Das jetzige Preisniveau ist ohnehin mittel- bis langfristig nicht haltbar.V každém případě je zřejmé, že současná cenová úroveň není ve střednědobém a dlouhodobém časovém horizontu udržitelná.
Bananen, vorläufig haltbar gemachtBanány prozatímně konzervované
Bananen, mit Zucker haltbar gemachtBanány konzervované cukrem
in anderer Weise zubereitet oder haltbar gemachtolejná jinak upravená nebo konzervovaná
Birnen, in anderer Weise zubereitet oder haltbar gemachtHrušky, jinak upravené nebo konzervované
Bananen, in anderer Weise zubereitet oder haltbar gemachtBanány jinak upravené nebo konzervované
Fleisch von Hausschweinen, zubereitet oder haltbar gemachtKonzervované maso z domácích vepřů
Früchte, in anderer Weise zubereitet oder haltbar gemachtOstatní zpracované nebo konzervované ovoce

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Umschaltbarer Messverstärkerměřicí zesilovač s možností přepínání
gegebenenfalls das Mindesthaltbarkeitsdatum.případně datum minimální trvanlivosti.
Haltbares Porzellan hat zudem keine besondere oder unterschiedliche Endverwendung.Odolný porcelán navíc nemá jedinečné nebo odlišné konečné užití.
Haltbares Porzellan erfordere qualifizierte Arbeitskräfte und erreiche im Vergleich zu traditionellen Tischartikeln eine höhere Qualität und höhere Preise.Odolný porcelán vyžaduje zručné pracovníky a v porovnání s tradičním stolním nádobím a náčiním má vyšší jakost a cenu.
Taktgeber asymmetrisch impulsbeginnend pausebeginnend umschaltbarasymetrický taktovač s přepínáním mezi začínáním impulsem a začínáním pauzou
Messbereich bei umschaltbarem MessverstärkerRozsah měření při použití měřicího zesilovače s možností přepínání
Netzeingang für 115 und 230 VAC umschaltbar.Vstup ze sítě střídavého napětí lze přepínat na 115 a 230 V.
Rückseitig, 2-polig abschaltbar mit Glimmlampena zadní straně, 2polohový, s doutnavkou
Lagerungsstabilität, Stabilität und HaltbarkeitStabilita při skladování, stabilita a doba skladovatelnosti
Dauerhaltbarkeitsprüfung auf dem AlterungsprüfstandZkouška stárnutí na zkušebním stavu
Typ V (Dauerhaltbarkeit der emissionsmindernden Einrichtungen)typ V (životnost zařízení proti znečišťujícím látkám),
In Verkehr gebrachte Erzeugnisse während der Haltbarkeitsdauer“produkty uvedené na trh během doby údržnosti“


Übersetzungsbüro seit 2003
ISO 9001 zertifiziertes QM-System
Übersetzungsbüro seit 2003
ISO 9001 zertifiziertes QM-System