"häufiger" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
häufigerčastější

Beispieltexte mit "häufiger"

Verbraucher tätigen immer häufiger Einkäufe online und immer mehr Unternehmer verkaufen online.Spotřebitelé rostoucí měrou nakupují prostřednictvím internetu a stále vyšší počet obchodníků prodává on-line.
Heutzutage wird diese Tätigkeit jedoch häufiger ausgelagert und einer Schiffsmanagementgesellschaft übertragen.V současnosti je však v některých případech zajišťována externě společnostmi třetích osob spravujícími lodě.
Die EFTA-Überwachungsbehörde kann es jedoch im Einzelfall für angemessen erachten, häufiger Berichte anzufordern.Kontrolní úřad ESVO si však může vyžádat zprávy častěji, v závislosti na jednotlivých případech.
Kommt es häufiger zu Täuschungsalarmen, so ist der Service zu rufen, damit eine Anpassung der Löschanlage an die neuen Begebenheiten vorgenommen werden kann.Jestliže se falešné alarmy objevují častěji, zavolejte servis, aby mohl hasicí zařízení přizpůsobit novým okolnostem.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Altglas aus Sammlungen mehrerer Materialien könnte häufigere Kontrollen erfordern;Odpadní sklo ze smíšeného sběru může vyžadovat monitorování častější.
Bereitstellung folgender Funktionen: personalisierte Inhalte für regelmäßige/häufigere Nutzer,(nepovinně) nabídka funkce: vývěska volných pracovních míst nebo formulář žádosti o zaměstnání on-line.
zusätzliche Meldepflichten oder eine häufigere Meldung, auch zur Eigenmittel- und Liquiditätslage vorzuschreiben;uložit dodatečné nebo častější podávání zpráv, včetně zpráv o kapitálové a likviditní pozici;