"grob" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
grobdrsný

Beispieltexte mit "grob"

Grob / Fein SteuerungHrubé/jemné řízení
Granit, roh oder grob behauenŽula surová nebo hrubě opracovaná
Marmor und Travertin, roh oder grob behauenMramor a travertin surový nebo hrubě opracovaný
Leber, mageres Fleisch und Fett werden grob zerkleinert.Játra, libové maso a tuk musí být umlety nahrubo.
Rohholz, auch entrindet, vom Splint befreit oder zwei- oder vierseitig grob zugerichtetSurové dřevo, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované
Synthetische oder rekonstituierte Edel- und Halbedelsteine, roh oder nur gesägt oder grob geformt gSyntetické nebo rekonstruované drahokamy a polodrahokamy, neopracované nebo jednoduše řezané nebo hrubě tvarované
Naturkork, entrindet oder grob zugerichtet oder in Würfeln, Quadern, Platten, Blättern oder StreifenPřírodní korek, odkorněný nebo jednoduše nahrubo otesaný nebo v kostkách, deskách, listech nebo pásech
Tonschiefer, auch grob behauen oder lediglich zerteilt, in rechteckigen oder quadratischen Blöcken oder PlattenBřidlice, surová, hrubě opracovaná nebo rozřezaná do obdélníkových nebo čtvercových bloků nebo desek

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Grobgrießobilné kroupy
Grobheitsprostota
Grobgrieß und Feingrieß, von WeizenKrupice a krupička z pšenice
Grobgrieß und Feingrieß von HartweizenKrupice a krupička z pšenice tvrdé
Grobgrieß und Feingrieß von Weichweizen und DinkelKrupice a krupička z pšenice obecné a pšenice špaldy
Grobgrieß, Feingrieß und Pellets von anderem GetreideKrupice, krupička a pelety z obilovin j. n.
Grobgrieß und Feingrieß von Hafer, Mais, Reis, Roggen, Gerste und anderem Getreide (ohne Weizen)Krupice a krupička z ovsa, kukuřice, žita, ječmene a ostatních obilovin (kromě pšenice)
groben Bruchreis (gebrochene Körner, deren Länge die Hälfte oder mehr des Korns, jedoch nicht das ganze Korn ausmacht),zlomková zrna velká (části zrn, které nejsou kratší než polovina zrna, avšak netvoří celé zrno),
Grobkörniges Gestein, das sich aus eckigen, in der Regel scharfkantigen und unverwitterten Gesteinstrümmern zusammensetzt.Klastický a zpevněný materiál složený z ostrohranných úlomků rozbitých hornin; tyto úlomky mají zpravidla ostré hrany a neopracované rohy.
Filz aus groben TierhaarenPlsť z hrubých zvířecích chlupů
Schützen Sie das Gerät vor grober Stoßeinwirkung!Přístroj chraňte před vlivem silnějších úderů!
Feine oder grobe Tierhaare, weder gekrempelt noch gekämmtJemné nebo hrubé zvířecí chlupy, nemykané ani nečesané
Wolle, feine oder grobe Tierhaare, gekrempelt oder gekämmtVlna a jemné či hrubé zvířecí chlupy, mykané nebo česané
Wir haften lediglich für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.Ručíme pouze za úmyslnou a hrubou nedbalost.
Geweben aus Wolle, anderen feinen oder groben Tierhaaren oder RosshaarBělení vlněných tkanin z jemných nebo hrubých zvířecích chlupů a žíní
geruchlose, leichte, weiße bröcklige Massen oder grobes weißes PulverLehká bílá drobivá hmota nebo objemný bílý prášek bez zápachu