"gleichartig" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
gleichartigpodobný

Beispieltexte mit "gleichartig"

Sie werden daher als gleichartig im Sinne des Artikels 1 Absatz 4 der Grundverordnung angesehen.Proto se ve smyslu čl. 1 odst. 4 základního nařízení považují za obdobné.
Daher wurde das Vorbringen, dem zufolge Okoumé-DUD und Okoumé-Deckfurnier nicht als gleichartig angesehen werden können, zurückgewiesen.Proto bylo tvrzení, že překližované desky celé z okoumé a překližované desky s povrchem z okoumé nelze pokládat za stejný výrobek, zamítnuto.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Gleichartige Ware wurde vom Wirtschaftszweig der Union in repräsentativen Mengen verkauft.Obdobný výrobek byl výrobním odvětvím Unie prodáván v reprezentativním množství.
Preis der gleichartigen WareCena obdobného produktu
BETROFFENE WARE UND GLEICHARTIGE WAREDOTČENÝ VÝROBEK A OBDOBNÝ VÝROBEK
B. BETROFFENE WARE UND GLEICHARTIGE WAREB. DOTČENÝ VÝROBEK A OBDOBNÝ VÝROBEK
Beschäftigung im Bereich der gleichartigen WareZaměstnanost u obdobného výrobku
Die gleichartige Ware wurde von acht Herstellern in der Union gefertigt.Obdobný výrobek vyrábělo během období šetření osm výrobců v Unii.
Die gleichartige Ware wurde von rund 215 Herstellern in der Union gefertigt.Obdobný výrobek vyrábělo přibližně 215 výrobců v Unii.
Folglich verringerte sich im Bezugszeitraum der Cashflow bei der gleichartigen Ware.Peněžní tok u obdobného výrobku tedy v průběhu posuzovaného období poklesl.