"gesagt" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

gesagtřekl

Beispieltexte mit "gesagt"

Kurz gesagt wurde bestätigt, dass die bedeutende Schädigung des Wirtschaftszweigs der Union auf die subventionierten Einfuhren zurückzuführen ist.Závěrem bylo potvrzeno, že podstatná újma způsobená výrobnímu odvětví Unie byla zapříčiněna subvencovaným dovozem.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Genauer gesagt, macht LECG geltend, dass:LECG konkrétně tvrdí, že:
gemeldete oder vorhergesagte Wetterbedingungen an Start-, Ziel- und Ausweichflugplätzen;hlášených nebo předpovídaných meteorologických podmínek na letištích odletu, letištích určení a náhradních letištích;
Arbeitsleistung nach mehr als 20 Jahren führt zu keiner wesentlichen Erhöhung der zugesagten Leistung.Pokračování v pracovním poměru po odpracování dvaceti let již k významně vyšší úrovni požitku nepovede.
Wenn dagegen das Portfolio viele Posten umfasst, kann das Verhalten von Vorauszahlungen genauer vorausgesagt werden.Naopak, pokud portfolio obsahuje hodně položek, je možné předpovědět průběh předčasného splácení přesněji.
besteht die Verpflichtung des Unternehmens in der Gewährung der zugesagten Leistungen an aktive und ausgeschiedene Arbeitnehmer; undje účetní jednotka zavázána poskytovat dohodnuté požitky současným a bývalým zaměstnancům a