"gefestigt" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
gefestigtusazený

Beispieltexte mit "gefestigt"

Die soziale Dimension des Binnenmarkts muss gefestigt werden.Je nutné upevnit sociální rozměr vnitřního trhu.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Kategorie 2: Der gefestigten Entscheidungspraxis der Überwachungsbehörde entsprechende MaßnahmenKategorie 2: Opatření odpovídající osvědčené rozhodovací praxi Kontrolního úřadu
Die Überwachungsbehörde kann sich bei der Entscheidung, ob eine gefestigte Entscheidungspraxis vorliegt, auch auf Entscheidungen der Kommission stützen.Kontrolní úřad může při hodnocení, zda jde o dobře zavedenou rozhodovací praxi, vycházet rovněž z rozhodnutí, která přijme Komise.