"gebrannt" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

gebranntpálený

Beispieltexte mit "gebrannt"

Kaolin und anderer kaolinhaltiger Ton und Lehm, auch gebranntKaolin a jiné kaolinitické jíly, též kalcinované
Kaolin und anderer kaolinhaltiger Ton und Lehm, roh oder gebranntKaolin a jiné kaolinitické jíly
Zu Kapitel 69 gehören nur keramische Waren, die nach vorheriger Formgebung gebrannt sind.Do této kapitoly patří pouze keramické výrobky, které byly vypáleny po předchozím tvarování.
Dolomit, gebrannt oder gesintert, naturroh, roh behauen oder lediglich zerteilt, in quadratischen oder rechteckigen Blöcken oder PlattenKalcinovaný a sintrovaný (slinutý, spékaný) dolomit, surový též hrubě opracovaný nebo rozřezaný do obdélníkových nebo čtvercových bloků nebo desek
natürliche Phosphate der Position 2510, geröstet, gebrannt oder weiter gehend thermisch behandelt, als zum Entfernen von Verunreinigungen erforderlich;přírodní fosfáty čísla 2510, kalcinované nebo tepelně zpracované více než za účelem odstranění nečistot;

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Bewirtschaftung abgebrannten Kernbrennstoffs.zajištění nakládání s vyhořelým palivem.
Gebrannter Kalk — feine QualitätPálené vápno – prémiová kvalita
Gebrannter Kalk — StandardqualitätPálené vápno – základní kvalita
Sicherung an der Relaissteuerung ist durchgebranntProhořela pojistka na ovládání relé
Herstellung von Kalk und gebranntem GipsVýroba vápna a sádry
Magnesiumoxid, ausgenommen gebranntes natürliches MagnesiumcarbonatOxid hořečnatý, jiný než kalcinovaný přírodní uhličitan hořečnatý
Artikel mit Zuckerüberzug (Dragees) (einschließlich gebrannter Mandeln)Dražé a podobné cukrovinky ve formě dražé (včetně mandlí v cukru)
Die maximale Kreditlaufzeit für die Anreicherung und die Bewirtschaftung abgebrannten Kernbrennstoffs beträgt fünf Jahre.Maximální lhůta splatnosti pro obohacování paliva a nakládání s vyhořelým palivem je pět let.
Diese Technik bestätigt den Zusammenhang mit der Herstellung von Käse aus gebranntem, gepresstem Bruch in der Franche-Comté.Tento postup potvrzuje souvislost výroby tohoto sýra s výrobou vařených lisovaných sýrů v oblasti Franche-Comté.
Natürliches Bariumsulfat (Baryt); natürliches Bariumcarbonat (Witherit), auch gebrannt, ausgenommen Bariumoxid der Position 2816Přírodní síran barnatý (baryt, těživec); přírodní uhličitan barnatý (witherit), též kalcinovaný, kromě oxidu barnatého čísla 2816
nukleare Sicherheit, Entsorgung radioaktiver Abfälle und abgebrannter Brennelemente, Stilllegung, Strahlenschutz einschließlich Notfallvorsorge und -bekämpfung,jadernou bezpečnost, nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým palivem, vyřazování jaderných elektráren z provozu, radiační ochranu, včetně připravenosti a reakce na mimořádné události;