"friedlich" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
friedlichmírný

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

friedliche Koexistenzmírové soužití
friedliche Nutzung von Energiemírové využití energie
IN DEM WUNSCH, ihre Zusammenarbeit bei der friedlichen Nutzung der Kernenergie auszubauen,PŘEJÍCE SI podpořit vzájemnou spolupráci v oblasti využití jaderné energie pro mírové účely;
Er plante und befehligte die Unterdrückung der friedlichen Proteste am 19. Dezember 2010.Naplánoval a nařídil potlačení pokojných demonstrací dne 19. prosince 2010.
Im Juni 2011 befehligte er außerdem Truppen, die gegen friedliche Bürger in Minsk vorgingen.V červnu roku 2011 rovněž velel jednotkám, které zakročily proti pokojným protestům občanů v Minsku.
Unter seinem Befehl schlugen Milizen die friedliche Demonstration am 19. Dezember 2010 brutal nieder.Pod jeho velením jednotky milicí surově potlačily pokojné demonstrace dne 19. prosince 2010.
Sie war direkt an den Repressionen der Justiz gegen die friedlichen Demonstranten vom 19. Dezember 2010 beteiligt.Přímo se podílela na soudních represích vůči pokojným demonstrantům ze dne 19. prosince 2010.
Er war unmittelbar an Verfahren gegen Teilnehmer an den friedlichen Demonstrationen vom 19. Dezember 2010 beteiligt.Přímo se podílel na soudních řízeních proti pokojným demonstrantům ze dne 19. prosince 2010.
Überwachte die Strafverfolgung aller Personen, die nach der Unterdrückung der friedlichen Proteste vom 19. Dezember 2010 inhaftiert waren.Dohlížel na stíhání všech osob, které byly zadrženy po potlačení pokojných demonstrací dne 19. prosince 2010.