"fließend" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
fließendplynně

Beispieltexte mit "fließend"

Einen Teil des Jahres gefüllt und/oder fließend.Naplněná a/nebo tekoucí po část roku.
Während oder unmittelbar nach Niederschlägen gefüllt und/oder fließend.Naplněná a/nebo tekoucí během dešťové srážky a/nebo bezprostředně po ní.
Zu bestimmten Jahreszeiten (z. B. Herbst/Winter) gefüllt und/oder fließend.Naplněná a/nebo tekoucí v konkrétním ročním období, např. podzim/zima.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

weiße zerfließende Kristalle, Stücke oder KörnerBílé rozplývavé krystaly, úlomky nebo granule
farblose, geruchlose, stark zerfließende Schuppen oder KristalleBezbarvé, velmi rozplývavé vločky nebo krystaly, bez zápachu
körniges Pulver oder weiße, zerfließende Kristalle oder KörnerZrnitý prášek nebo bílé rozpadavé krystaly nebo granule
weiß, geruchlos, leicht zerfließend; Pulver, Kristalle oder KörnerBílý slabě rozpadavý prášek, krystaly nebo granule, bez zápachu
Eine durch Erosion, insbesondere fließendes Wasser, geformte Landfläche.Zemský povrch utvářený působením eroze, zejména tekoucí vodou.
das Risiko, das den in die Bewertungstechnik einfließenden Inputfaktoren innewohnt.riziko spojené se vstupními veličinami použitými oceňovací technikou.
Die Menge des eingespritzten Konzentrates ist proportional zur durchfließenden WassermengeMnožství vstřikovaného koncentrátu je úměrné množství protékající vody: